De wijk is Huizum-West gelegen in de gemeente Leeuwarden in de provincie Fryslân in Noord-Nederland.

In deze wijk leven circa 6510 inwoners.

Aantal

%

% landelijk

Man

3100

47,66%

49,68 %

Vrouw

3405

52,34%

50,32 %

Totaal

6510

De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)

Leeftijdsklasse

 

 % Landelijk

Tot en met 14 jaar

14 %

14,89 %

15 tot en met 24 jaar

13,75 %

12,43 %

25 tot en met 44 jaar

30,25 %

22,30 %

45 tot en met 64 jaar

27 %

29,96 %

65 jaar en ouder

15,5 %

20,52 %

De burgerlijke staat in deze wijk is als volgt (in %)

 

Burgerlijke staat % % Landelijk
Ongehuwd 59,75 % 46,50 %
Gehuwd 27 % 41,56 %
Gescheiden 9,5 % 7,07 %
Verweduwd 3,75 % 4,87 %

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.