Montessorischool is als basisschool gevestigd in (provincie Zuid-Holland).

Bezoekadres :
Montessorischool
Zanderijpad 10
2242 GW Wassenaar

Telefoon : 0705113388
Bezoek de website

De denominatie van deze school is Algemeen bijzonder.

Correspondentie-adres:
Zanderijpad 10
2242 GW Wassenaar

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. De hoofdvestiging eindigt dan meestal op 00 en een dislocatie op 01. Het BRIN-nummer van Montessorischool is 05WS, De vestigingscode is 05WS00.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Nodaal gebied: ‘s-Gravenhage
RPA gebiednaam: Haaglanden
WGR gebiednaam : Haaglanden
Corop gebiednaam: Agglomeratie ‘s-Gravenhage
Onderwijs gebiednaam: Noord-Zuid-Holland
RNC regionaam: Haaglanden/Westland

Meer informatie over bronnen en berekeningen.

Gerelateerd bericht