Stichting ROC Midden Nederland is gevestigd in Utrecht (provincie Utrecht)

 

Naam Stichting ROC Midden Nederland
Straat Brandenburchdreef 20
Postcode 3562 CS
Plaats Utrecht
Telefoonnummer 0307541700
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25LH
Vestigingsnummer
RMC-regio Utrecht

Stichting ROC Midden Nederland is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.