Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg is gevestigd in Tilburg (provincie Noord-Brabant)

 

Naam Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg
Straat Stappegoorweg 183
Postcode 5022 DD
Plaats Tilburg
Telefoonnummer 0135397090
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25LZ
Vestigingsnummer
RMC-regio Midden-Brabant

Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.