Regionaal Opleidingen Centrum Rivor is gevestigd in Tiel (provincie Gelderland)

 

Naam Regionaal Opleidingen Centrum Rivor
Straat Bachstraat 1
Postcode 4003 KZ
Plaats Tiel
Telefoonnummer 0344656200
Website bezoek website
Denominatie Samenwerking Opb., PC, RK, Alg
Brinnummer 04CY
Vestigingsnummer
RMC-regio Rivierenland

Regionaal Opleidingen Centrum Rivor is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.