Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College

Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College is gevestigd in Alkmaar (provincie Noord-Holland)

 

Naam Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College
Straat Kruseman van Eltenweg 4
Postcode 1817 BC
Plaats Alkmaar
Telefoonnummer 0725476600
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25PT
Vestigingsnummer
RMC-regio Alkmaar

Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.