Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie

Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie is gevestigd in Roermond (provincie Limburg)

 

Naam Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie
Straat Olympialaan 1
Postcode 6042 JZ
Plaats Roermond
Telefoonnummer 0475349349
Website bezoek website
Denominatie Samenwerking RK, Alg. Bijz.
Brinnummer 25LT
Vestigingsnummer
RMC-regio Gewest Limburg-Noord

Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.