Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland

Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland is gevestigd in Zaandam (provincie Noord-Holland)

 

Naam Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland
Straat Cypressehout 99
Postcode 1507 EK
Plaats Zaandam
Telefoonnummer 0756819000
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25RA
Vestigingsnummer
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.