Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag

Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag is gevestigd in Amersfoort (provincie Utrecht)

 

Naam Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag
Straat Utrechtseweg 230
Postcode 3818 ET
Plaats Amersfoort
Telefoonnummer 0334680808
Website bezoek website
Denominatie Reformatorisch
Brinnummer 09MR
Vestigingsnummer
RMC-regio Eem en Vallei

Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.