Clusius College is gevestigd in Alkmaar (provincie Noord-Holland)

 

Naam Clusius College
Straat Drechterwaard 10-A
Postcode 1824 EX
Plaats Alkmaar
Telefoonnummer 0725147666
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25EF
Vestigingsnummer
RMC-regio Alkmaar

Clusius College is een instelling voor AOC met vo onderwijs

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.