C I B A P Christelijk MBO is gevestigd in Zwolle (provincie Overijssel)

 

Naam C I B A P Christelijk MBO
Straat Nijverheidstraat 11
Postcode 8031 DZ
Plaats Zwolle
Telefoonnummer 0384546944
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 02PN
Vestigingsnummer
RMC-regio IJssel-Vecht

C I B A P Christelijk MBO is een instelling voor vakschool

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.