In de buurt Doorn-Centrum, onderdeel van de wijk Wijk 00 Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug, provincie Utrecht, regio West-Nederland) zijn de volgende aantallen misdrijven geregistreerd over de jaren 2012 tot en met 2020 :

 

2012

188

2013

147

2014

153

2015

119

2016

138

2017

134

2018

160

2019

135

2020

133

Het gemiddelde aantal geregistreerde misdrijven over deze jaren was : 145.2

 

Aangifte doen bij Politie

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken of heeft iemand u mishandeld? Dan kunt u aangifte doen bij de politie. Met een aangifte laat u de politie weten wat er is gebeurd, daarna kunnen zij mogelijk onderzoek doen. Op deze pagina leest u hoe u aangifte kunt doen, waar u dat kunt doen en wat de politie doet met uw aangifte.

Toelichting

Deze tabel bevat cijfers over het aantal geregistreerde misdrijven per jaar. Deze worden uitgesplitst naar het soort misdrijf en per wijk en buurt. Bij de geregistreerde misdrijven zijn ook de pogingen opgenomen. Voor sommige misdrijven (bijvoorbeeld moord/doodslag) levert dat een veel hoger aantal op dan het aantal voltooide misdrijven. De gegevens per buurt worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de bestuurlijke indeling van 2020. Deze geografische verfijning volgt uit de gemaakte afspraken bij de start van het publiceren van politiecijfers in 2018.

De publicatie van zedendelicten (inclusief kinderporno en kinderprostitutie) blijft, in verband met onthullingsrisico, beperkt tot jaartotalen per gemeente.

Sinds juli 2018 is het niet meer mogelijk om meerdere delicten, die verband met elkaar houden (samenloop), in één registratie vast te leggen. Een voorbeeld hiervan is een straatroof waarbij een vuurwapen (wapenbezit) wordt gebruikt. Indien in één registratie meerdere delicten voorkomen, werd vóór juli 2018 alleen het zwaarste delict geteld.

Als gevolg van deze aanpassing is bij een aantal delicten een toename zichtbaar ten opzichte van 2018. Het gaat voornamelijk om huisvredebreuk (10%), bijzondere wetten (9%) waaronder witwassen, wapenhandel (16%) waaronder wapenbezit, drugshandel (5%), aantasting openbare orde (8%) en maatschappelijke integriteit overig (9%) waaronder belediging. Hierbij was de toename dan ook vooral zichtbaar in de laatste 6 maanden van 2018. Op het totaal aantal misdrijven heeft deze aanpassing maar een beperkt effect. Voor 2018 veroorzaakt dit een stijging van circa 0,5%.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.