Produs

Produs is gevestigd in Arnhem (provincie Gelderland)

 

Naam Produs
Straat Leidenweg 60
Postcode 6843 LD
Plaats Arnhem
Telefoonnummer
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 17GW
Vestigingsnummer 17GW44
RMC-regio Arnhem/Nijmegen

Het soort onderwijs wat gegeven wordt op de Produs : VSO DOBLN,DOVN,MGA,MGB,SH

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.