Marnix Academie

Marnix Academie is gevestigd in Utrecht (provincie Utrecht)

Naam
Straat Vogelsanglaan 1
Postcode 3571 ZM
Plaats Utrecht
Telefoonnummer 0302753400
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 10IZ
Vestigingsnummer
RMC-regio Utrecht

Marnix Academie is een instelling voor PABO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.