Iselinge Hogeschool

Iselinge Hogeschool is gevestigd in Doetinchem (provincie Gelderland)

Naam
Straat Bachlaan 11
Postcode 7002 MZ
Plaats Doetinchem
Telefoonnummer 0880931000
Website bezoek website
Denominatie Samenwerking Opb., PC, RK, Alg
Brinnummer 09OT
Vestigingsnummer
RMC-regio Achterhoek

Iselinge Hogeschool is een instelling voor PABO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.