Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gevestigd in Arnhem (provincie Gelderland)

Naam
Straat Ruitenberglaan 31
Postcode 6826 CC
Plaats Arnhem
Telefoonnummer 0263691555
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25KB
Vestigingsnummer
RMC-regio Arnhem/Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is een instelling voor PABO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.