Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen is gevestigd in Eindhoven (provincie Noord-Brabant)

Naam
Straat Rachelsmolen 1
Postcode 5612 MA
Plaats Eindhoven
Telefoonnummer 0877873677
Website bezoek website
Denominatie Overige
Brinnummer 30GB
Vestigingsnummer
RMC-regio Zuidoost-Brabant

Fontys Hogescholen is een instelling voor PABO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.