Driestar educatief

Driestar educatief is gevestigd in Gouda (provincie Zuid-Holland)

Naam
Straat Burgemeester Jamessingel 2
Postcode 2803 PD
Plaats Gouda
Telefoonnummer 0182540333
Website bezoek website
Denominatie Reformatorisch
Brinnummer 15BK
Vestigingsnummer
RMC-regio Zuid-Holland-Oost

Driestar educatief is een instelling voor PABO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.