Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie regio Utrecht

Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie regio Utrecht is gevestigd in Utrecht (provincie Utrecht)

 

Naam Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie regio Utrecht
Straat Australielaan 23
Postcode 3526 AB
Plaats Utrecht
Telefoonnummer 0302815100
Website bezoek website
Denominatie Interconfessioneel
Brinnummer 30RN
Vestigingsnummer
RMC-regio Utrecht

Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie regio Utrecht is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.