Stichting Albeda

Stichting Albeda is gevestigd in Rotterdam (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Stichting Albeda
Straat Rosestraat 1101
Postcode 3071 AL
Plaats Rotterdam
Telefoonnummer 0102901010
Website bezoek website
Denominatie Samenwerking PC, RK
Brinnummer 00GT
Vestigingsnummer
RMC-regio Rijnmond

Stichting Albeda is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.