Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College

Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College is gevestigd in Emmen (provincie Drenthe)

 

Naam Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College
Straat Stadionplein 5
Postcode 7825 SG
Plaats Emmen
Telefoonnummer 0881884444
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25PW
Vestigingsnummer
RMC-regio Zuid-Oost Drenthe

Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.