Agrarisch Opleidingscentrum Terra

Agrarisch Opleidingscentrum Terra is gevestigd in Groningen (provincie Groningen)

 

Naam Agrarisch Opleidingscentrum Terra
Straat Hereweg 101
Postcode 9721 AA
Plaats Groningen
Telefoonnummer 0505292929
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 01NJ
Vestigingsnummer
RMC-regio Centraal en Westelijk Groningen

Agrarisch Opleidingscentrum Terra is een instelling voor AOC met vo onderwijs

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.