Universiteit voor Humanistiek

Universiteit voor Humanistiek is gevestigd in Utrecht (provincie Utrecht)

Naam
Straat Kromme Nieuwegracht 29
Postcode 3512 HD
Plaats Utrecht
Telefoonnummer 0302390100
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 23BF
Vestigingsnummer
RMC-regio Utrecht

Universiteit voor Humanistiek is een instelling voor wo

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.