NHL Stenden Hogeschool

NHL Stenden Hogeschool is gevestigd in Leeuwarden (provincie Friesland)

Naam
Straat Rengerslaan 10
Postcode 8917 DD
Plaats Leeuwarden
Telefoonnummer 0582512345
Website bezoek website
Denominatie Overige
Brinnummer 31FR
Vestigingsnummer
RMC-regio Friesland Noord

NHL Stenden Hogeschool is een instelling voor hbo

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.