Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar

Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar is gevestigd in Amsterdam (provincie Noord-Holland)

Naam
Straat Jan Tooropstraat 136
Postcode 1061 AD
Plaats Amsterdam
Telefoonnummer 0206137079
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 21UG
Vestigingsnummer
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar is een instelling voor hbo

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.