WereldKidz Het Spoor

WereldKidz Het Spoor is gevestigd in Zeist (provincie Utrecht)

 

Naam WereldKidz Het Spoor
Straat Stationslaan 3
Postcode 3701 EN
Plaats Zeist
Telefoonnummer 0306918615
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 14DF
Vestigingsnummer 14DF00
RMC-regio Utrecht

Per 1 oktober 2020 waren er 322 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.