Stichting de Buitenkans

Stichting de Buitenkans is gevestigd in Heerenveen (provincie Friesland)

 

Naam Stichting de Buitenkans
Straat Fluessen 8
Postcode 8446 MD
Plaats Heerenveen
Telefoonnummer 0513745151
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 31DF
Vestigingsnummer 31DF00
RMC-regio Friesland-Oost (‘de Friese Wouden’)

Per 1 oktober 2020 waren er 136 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.