Sociocratische school De School

Sociocratische school De School is gevestigd in Zandvoort (provincie Noord-Holland)

 

Naam Sociocratische school De School
Straat Dr Jac P Thijsseweg 24
Postcode 2041 BM
Plaats Zandvoort
Telefoonnummer 0683138192
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 29YJ
Vestigingsnummer 29YJ00
RMC-regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Per 1 oktober 2020 waren er 88 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.