Roomskatholieke Basisschool De Singel

Roomskatholieke Basisschool De Singel is gevestigd in Leiden (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Roomskatholieke Basisschool De Singel
Straat Bonaireplein 7
Postcode 2315 HG
Plaats Leiden
Telefoonnummer 0715218471
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 20VF
Vestigingsnummer 20VF00
RMC-regio Zuid-Holland-Noord

Per 1 oktober 2020 waren er 183 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.