Rooms Katholieke Basisschool De Ark

Rooms Katholieke Basisschool De Ark is gevestigd in Heemstede (provincie Noord-Holland)

 

Naam Rooms Katholieke Basisschool De Ark
Straat Van der Waalslaan 37
Postcode 2105 TC
Plaats Heemstede
Telefoonnummer 0235472184
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 09XW
Vestigingsnummer 09XW00
RMC-regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Per 1 oktober 2020 waren er 205 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.