Pieter Jelles Troelstraschool

Pieter Jelles Troelstraschool is gevestigd in Amsterdam (provincie Noord-Holland)

 

Naam Pieter Jelles Troelstraschool
Straat Dr. H. Colijnstraat 2
Postcode 1067 CG
Plaats Amsterdam
Telefoonnummer 0206135296
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 20VN
Vestigingsnummer 20VN00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 671 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.