Oranjerie

Oranjerie is gevestigd in Zoetermeer (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Oranjerie
Straat Sumatra 11
Postcode 2721 GG
Plaats Zoetermeer
Telefoonnummer 0793434277
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 28DC
Vestigingsnummer 28DC00
RMC-regio Haaglanden/Westland

Per 1 oktober 2020 waren er 527 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.