Openbare Basisschool De Triolier

Openbare Basisschool De Triolier is gevestigd in Reuver (provincie Limburg)

 

Naam Openbare Basisschool De Triolier
Straat Sint Annastraat 31
Postcode 5953 LR
Plaats Reuver
Telefoonnummer 0774769000
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 21LV
Vestigingsnummer 21LV00
RMC-regio Gewest Limburg-Noord

Per 1 oktober 2020 waren er 215 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.