Openbare basisschool De Meander

Openbare basisschool De Meander is gevestigd in Assendelft (provincie Noord-Holland)

 

Naam Openbare basisschool De Meander
Straat Parkrijklaan 121-D
Postcode 1567 HD
Plaats Assendelft
Telefoonnummer 0756216617
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 28AG
Vestigingsnummer 28AG00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 358 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.