Oecumenische basisschool De Odyssee

Oecumenische basisschool De Odyssee is gevestigd in Amsterdam (provincie Noord-Holland)

 

Naam Oecumenische basisschool De Odyssee
Straat Cycladenlaan 2-A
Postcode 1060 LW
Plaats Amsterdam
Telefoonnummer 0206671762
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 28AJ
Vestigingsnummer 28AJ00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 427 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.