Oecumenisch Basisschool Het Baken

Oecumenisch Basisschool Het Baken is gevestigd in Purmerend (provincie Noord-Holland)

 

Naam Oecumenisch Basisschool Het Baken
Straat Grevelingenmeer 62
Postcode 1447 AS
Plaats Purmerend
Telefoonnummer 0299646648
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 22FC
Vestigingsnummer 22FC00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 151 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.