Odyssee

Odyssee is gevestigd in Almere (provincie Flevoland)

 

Naam Odyssee
Straat Pygmalionstraat 1
Postcode 1363 SC
Plaats Almere
Telefoonnummer 0655718444
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 31FT
Vestigingsnummer 31FT00
RMC-regio Flevoland

Per 1 oktober 2020 waren er 180 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.