Katholieke Basisschool De Archipel

Katholieke Basisschool De Archipel is gevestigd in Amsterdam (provincie Noord-Holland)

 

Naam Katholieke Basisschool De Archipel
Straat Franz Zieglerstraat 11
Postcode 1087 HN
Plaats Amsterdam
Telefoonnummer 0203140280
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 29XF
Vestigingsnummer 29XF00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 290 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.