Democratische basisschool De Vallei

Democratische basisschool De Vallei is gevestigd in Driel (provincie Gelderland)

 

Naam Democratische basisschool De Vallei
Straat Fazantstraat 2
Postcode 6665 AX
Plaats Driel
Telefoonnummer 0267370308
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 30XC
Vestigingsnummer 30XC00
RMC-regio Arnhem/Nijmegen

Per 1 oktober 2020 waren er 141 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.