De Wereldwijzer

De Wereldwijzer is gevestigd in Utrecht (provincie Utrecht)

 

Naam De Wereldwijzer
Straat Lingestraat 2-A
Postcode 3522 TM
Plaats Utrecht
Telefoonnummer 0302881443
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 17YN
Vestigingsnummer 17YN00
RMC-regio Utrecht

Per 1 oktober 2020 waren er 138 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.