De Oceaan

De Oceaan is gevestigd in Assendelft (provincie Noord-Holland)

 

Naam De Oceaan
Straat Parkrijklaan 121-A
Postcode 1567 HD
Plaats Assendelft
Telefoonnummer 0752010132
Website bezoek website
Denominatie Interconfessioneel
Brinnummer 30AH
Vestigingsnummer 30AH00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 320 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.