Christelijke Basisschool De Regenboog

Christelijke Basisschool De Regenboog is gevestigd in Hoofddorp (provincie Noord-Holland)

 

Naam Christelijke Basisschool De Regenboog
Straat Zandbos 48
Postcode 2134 DE
Plaats Hoofddorp
Telefoonnummer 0235634514
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 21RR
Vestigingsnummer 21RR00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 113 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.