Christelijke Basisschool

Christelijke Basisschool is gevestigd in Rijswijk Zh (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Christelijke Basisschool
Straat Admiraal Helfrichsingel 20
Postcode 2287 BS
Plaats Rijswijk Zh
Telefoonnummer 0703944246
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 13VQ
Vestigingsnummer 13VQ00
RMC-regio Haaglanden/Westland

Per 1 oktober 2020 waren er 220 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.