Chr Basisschool Het Baken

Chr Basisschool Het Baken is gevestigd in Zaandam (provincie Noord-Holland)

 

Naam Chr Basisschool Het Baken
Straat P.A. van Meverstraat 9-11
Postcode 1507 XE
Plaats Zaandam
Telefoonnummer 0752010120
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 22KA
Vestigingsnummer 22KA00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 399 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.