Basisschool Vuurvogel

Basisschool Vuurvogel is gevestigd in Almere (provincie Flevoland)

 

Naam Basisschool Vuurvogel
Straat Ravelplantsoen 5
Postcode 1323 ET
Plaats Almere
Telefoonnummer 0365360465
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 21ND
Vestigingsnummer 21ND00
RMC-regio Flevoland

Per 1 oktober 2020 waren er 224 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.