Bevolkingsgroei 2018 Gemeente : Haarlemmermeer

De bevolkingsgroei in 2018 in de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland in regio West-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2018) 147282
Levend geboren kinderen +1273
Overledenen -/-1009
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 6239
Vestiging in de gemeente |Immigratie 2756
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +8995
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 7221
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 1250
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-8471
Overige correcties -2
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 786
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2018) 148068

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Haarlemmermeer

Meer informatie over bronnen en berekeningen.