Bevolkingsgroei 2017 Gemeente : Purmerend

De bevolkingsgroei in 2017 in de gemeente Purmerend, provincie Noord-Holland in regio West-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2017) 79928
Levend geboren kinderen +706
Overledenen -/-737
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 2773
Vestiging in de gemeente |Immigratie 469
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +3242
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 2805
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 344
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-3149
Overige correcties -7
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 55
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2017) 79983

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Purmerend

Meer informatie over bronnen en berekeningen.