Bevolkingsgroei 2016 Gemeente : Blaricum

De bevolkingsgroei in 2016 in de gemeente Blaricum, provincie Noord-Holland in regio West-Nederland is als volgt weer te geven :

Bevolking aan het begin van de periode (1-1-2016) 9622
Levend geboren kinderen +95
Overledenen -/-91
Vestiging in de gemeente |Vestiging vanuit een andere gemeente 1083
Vestiging in de gemeente |Immigratie 84
Vestiging in de gemeente |Totale vestiging +1167
Vertrek uit de gemeente|Vertrek naar andere gemeente 515
Vertrek uit de gemeente|Emigratie inclusief adm. correcties 75
Vertrek uit de gemeente|Totaal vertrek (incl. adm. correcties) -/-590
Overige correcties -2
Bevolkingsgroei|Bevolkingsgroei sinds 1 januari 579
Bevolking aan het einde van de periode`(31-12-2016) 10201

Je treft hier meer informatie aan over de gemeente Blaricum

Meer informatie over bronnen en berekeningen.