Wijk : Vossepark & Helicon

De wijk is Vossepark & Helicon gelegen in de gemeente Leeuwarden in de provincie Fryslân in Noord-Nederland.

In deze wijk leven circa 4380 inwoners.

Aantal

%

% landelijk

Man

2120

48,35%

49,68 %

Vrouw

2265

51,65%

50,32 %

Totaal

4380

De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)

Leeftijdsklasse

 

 % Landelijk

Tot en met 14 jaar

16 %

14,89 %

15 tot en met 24 jaar

17 %

12,43 %

25 tot en met 44 jaar

26,67 %

22,30 %

45 tot en met 64 jaar

24,33 %

29,96 %

65 jaar en ouder

16 %

20,52 %

De burgerlijke staat in deze wijk is als volgt (in %)

 

Burgerlijke staat % % Landelijk
Ongehuwd 56 % 46,50 %
Gehuwd 33 % 41,56 %
Gescheiden 6,67 % 7,07 %
Verweduwd 4,33 % 4,87 %

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.