Wijk : Oosterwolde

De wijk is Oosterwolde gelegen in de gemeente Ooststellingwerf in de provincie Fryslân in Noord-Nederland.

In deze wijk leven circa 9585 inwoners.

Aantal

%

% landelijk

Man

4730

49,32%

49,68 %

Vrouw

4860

50,68%

50,32 %

Totaal

9585

De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)

Leeftijdsklasse

 

 % Landelijk

Tot en met 14 jaar

15,59 %

14,89 %

15 tot en met 24 jaar

9,71 %

12,43 %

25 tot en met 44 jaar

20,88 %

22,30 %

45 tot en met 64 jaar

27,94 %

29,96 %

65 jaar en ouder

25,88 %

20,52 %

De burgerlijke staat in deze wijk is als volgt (in %)

 

Burgerlijke staat % % Landelijk
Ongehuwd 42,41 % 46,50 %
Gehuwd 40,12 % 41,56 %
Gescheiden 9,47 % 7,07 %
Verweduwd 8 % 4,87 %

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.